Fiska i Storfors
Värmland är de glittrande vattnens land. Men inte bara på ytan slår solens strålar tillbaka i reflex. I sjöar och vattendrag blänker stridbar sportfisk i unik variationsrikedom.
Värmland är ett fiske- och vattenland. Ett landskap fullt av möjligheter för den upptäckssugne sportfiskaren.
http://www.badsta.se/bilder/gadda.jpg
Typ av fiske? -När var hur?

Gädda
En av de mest eftertraktade sportfiskarna är gäddan. Är den Din favorit är Värmland ett hett resmål. Här finns inte bara gott om gädda, här finns stor gädda. Årligen tas åtskilliga "krokodiler" över 10 kilo och nästan varje år landas något monster över de magiska femton.
Gäddfisket är som bäst höst och vår, men i djupa och kalla sjöar är fisket givande även mitt på sommaren. Inte minst kväll och natt. En mycket bra period är efter leken då gäddan äter upp sig. När gäddan går grunt är spinnfiske med konstbeten, liksom mete med betesfisk bra metoder. Går gäddan djupt är trolling med stora vobblers effektivt.

Abborre
Den fisk de flesta kommer i kontakt med är abborren. Denna randige krabat med fighterhjärta och välsmakande kött. Har man upplevt en huggsexa en stilla sommarkväll där buktrinda halvkilosfiskar jagar i ytan är man såld.
Bäst är abborrfisket från midsommar fram till och med september. Goda abborrbeten är jigg, spinnare och små vobblers liksom naturligt agn som småfisk eller mask. På hösten när abborren går djupt pimplas den från båt med traditionell pirk. Vinterfisket efter abborre från is är mycket populärt.

Gös
Många rankar gösen som den mest intressanta sportfisken. Dessutom anses den mycket delikat. Det vilar lite mystik över denna art som större delen av året uppehåller sig djupt. På försommaren kommer den in grundare för att leka. Det gäller att ha lokal känndeom om dessa platser. I vissa vatten är gösen fredad. Prova strax före och efter förbudet.
I takt med att vattentemperaturen stiger blir gösen allt mer aktiv. En varm sommar brukar ge bra fiske. Den vanligaste metoden är att nattetid trolla med ytgående vobblers. Vid spinnfiske är jigg ett bra bete, vid mete levande agn som löja eller småabborre.

Vitfisk
Variationsrikedomen av arter är stor med bland annat id, braxen, mört, ruda, sutare och sarv samt i några speciella vatten karp. Säsongen sträcker sig från slutet av april till mitten av oktober med en topp på försommaren och en under tidiga hösten.

Övrigt fiske
Förutom fisket efter de arter som beskrivits finns ytterligare intressanta möjligheter. Värt att nämna är flera områden med kontinuerlig inplantering av fångstfärdig regnbåge och öring, så kallade put-and-take vatten. Här är chanserna goda och fisket lämpar sig väl för familjefiske. Mete med kastspö är som regel gångbart liksom haspelfiske med små beten.
Andra arter sportfiskare kan komma i kontakt med är sik, lake och ål. Siken och laken framför allt vid isfiske och ålen under bottenmete mörka sensommarnätter.
Det lönar sig att planera en fisketur väl. Viktigt är också att sätta sig in i de regler som gäller. Det finns fiskebestämmelser för hela länet samt speciella regler för varje enskilt vatten eller fiskevårdsområde. Utgå från att fiskekort fordras i alla vatten.
I medelstora och större sjöar är det ofta en stor fördel att fiska från båt eller kanot.